ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 31/03/2023 เวลา 00:39:08 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
31/03/2023
00:37:44 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
30.3 °C
62 %
0 PPM.
31/03/2023
00:34:57 น.
IT-Zone
18 µg/m³
28 °C
69 %
0 PPM.
31/03/2023
00:34:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
28.3 °C
67 %
0 PPM.
31/03/2023
00:32:53 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.3 °C
62 %
0 PPM.
31/03/2023
00:30:06 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.1 °C
69 %
0 PPM.