ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 09/02/2023 เวลา 09:37:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
09/02/2023
09:37:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
27.8 °C
64 %
0 PPM.
09/02/2023
09:36:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.3 °C
56 %
0 PPM.
09/02/2023
09:35:00 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
29.1 °C
69 %
0 PPM.
09/02/2023
09:34:43 น.
IT-Zone
6 µg/m³
26.3 °C
61 %
0 PPM.
09/02/2023
09:32:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
27.8 °C
64 %
0 PPM.