ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 10/12/2023 เวลา 07:42:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
10/12/2023
07:41:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
31 °C
56 %
0 PPM.
10/12/2023
07:40:21 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
21 µg/m³
27.1 °C
82 %
431 PPM.
10/12/2023
07:40:13 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
07:39:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.8 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
07:39:25 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.9 °C
70 %
0 PPM.
10/12/2023
07:39:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
26.4 °C
67 %
548 PPM.
10/12/2023
07:37:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
29.8 °C
75 %
0 PPM.
10/12/2023
07:36:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
30.9 °C
56 %
0 PPM.
10/12/2023
07:35:21 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
07:35:19 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
22 µg/m³
27 °C
82 %
432 PPM.
10/12/2023
07:34:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
07:34:32 น.
IT-Zone
9 µg/m³
28.9 °C
70 %
0 PPM.
10/12/2023
07:34:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
26.4 °C
67 %
549 PPM.
10/12/2023
07:32:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
29.8 °C
75 %
0 PPM.
10/12/2023
07:32:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.9 °C
56 %
0 PPM.