ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/12/2022 เวลา 13:41:17 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/12/2022
13:39:07 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.9 °C
71 %
0 PPM.
01/12/2022
13:34:15 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
71 %
0 PPM.
01/12/2022
13:29:23 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.8 °C
71 %
0 PPM.
01/12/2022
13:24:31 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
01/12/2022
13:19:39 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.7 °C
70 %
0 PPM.