ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 ข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ปริมาณฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์

15/04/2020

14:50:37 น.

ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ

8 Microns

32.6 °C

41.5 %

445 PPM.

15/04/2020

11:13:17 น.

ชั้นหนังสือ

11 Microns

25.3 °C

43.6 %

521 PPM.

15/04/2020

11:25:19 น.

งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ

10 Microns

25.6 °C

45.2 %

484 PPM.

15/04/2020

11:41:09 น.

งานธุรการ

9 Microns

24.5 °C

46.2 %

485 PPM.

15/04/2020

11:46:31 น.

งานห้องสมุดดิจิทัล

9 Microns

26.1 °C

44 %

496 PPM.

15/04/2020

13:37:15 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก

10 Microns

32.7 °C

42.1 %

478 PPM.

15/04/2020

13:51:44 น.

ชั้นหนังสือภาษาไทย

8 Microns

32.3 °C

43.5 %

427 PPM.

15/04/2020

14:03:42 น.

ชั้นหนังสือนวนิยาย

9 Microns

32.8 °C

40.8 %

453 PPM.

15/04/2020

14:08:35 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้

10 Microns

33.1 °C

41.4 %

430 PPM.

15/04/2020

14:26:04 น.

ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม

7 Microns

33.2 °C

40.6 %

912 PPM.
สีแดง หมายถึง มีปริมาณฝุ่นละอองและก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์สูงกว่าเกณฑ์ (>=300 Microns, >=1000 PPM.)
สีชมพู หมายถึง มีปริมาณฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์ (>=300 Microns)
สีส้ม หมายถึง มีปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์สูงกว่าเกณฑ์ (>=1000 PPM.)

 แผนภูมิข้อมูลอื่น ๆ

 แผนภูมิข้อมูลพื้นฐานตามตำแหน่งและช่วงเวลา


วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้

 แผนภูมิข้อมูลเปรียบเทียบตามตำแหน่งและช่วงเวลากรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล