ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/05/2024 เวลา 07:20:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/05/2024
07:20:29 น.
IT-Zone
29 µg/m³
31.8 °C
71 %
0 PPM.
27/05/2024
07:20:28 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
33.7 °C
65 %
0 PPM.
27/05/2024
07:20:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
32.9 °C
67 %
0 PPM.
27/05/2024
07:20:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
33 µg/m³
36.7 °C
53 %
0 PPM.
27/05/2024
07:18:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
34 µg/m³
29.2 °C
79 %
469 PPM.
27/05/2024
07:18:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
33.2 °C
68 %
0 PPM.
27/05/2024
07:17:54 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
33 µg/m³
30.1 °C
76 %
461 PPM.
27/05/2024
07:15:37 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
33.7 °C
65 %
0 PPM.
27/05/2024
07:15:37 น.
IT-Zone
23 µg/m³
31.7 °C
71 %
0 PPM.
27/05/2024
07:15:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
32 µg/m³
32.9 °C
67 %
0 PPM.
27/05/2024
07:15:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
33 µg/m³
36.7 °C
53 %
0 PPM.
27/05/2024
07:13:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
33.1 °C
68 %
0 PPM.
27/05/2024
07:13:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
34 µg/m³
29.2 °C
78 %
468 PPM.
27/05/2024
07:12:52 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
32 µg/m³
30 °C
77 %
465 PPM.
27/05/2024
07:10:45 น.
IT-Zone
0 µg/m³
31.8 °C
71 %
0 PPM.