ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 08/10/2022 เวลา 01:15:41 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
08/10/2022
01:14:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
08/10/2022
01:13:45 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27.3 °C
68 %
0 PPM.
08/10/2022
01:13:16 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.3 °C
70 %
0 PPM.
08/10/2022
01:09:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
08/10/2022
01:08:53 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27.2 °C
68 %
0 PPM.