ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 10:30:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
10:29:52 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
10:27:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
10:25:01 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.7 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2022
10:22:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
10:20:09 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.9 °C
63 %
0 PPM.