ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 18:46:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
18:45:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.3 °C
58 %
0 PPM.
03/10/2022
18:44:35 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
18:42:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.
03/10/2022
18:40:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
18:39:44 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.