ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 23:50:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
23:50:56 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
23:49:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
23:46:05 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
23:44:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
23:41:14 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.