ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/10/2022 เวลา 16:35:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/10/2022
16:35:30 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:34:43 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.
06/10/2022
16:30:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
16:30:39 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:29:51 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.