ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 09:34:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
09:30:52 น.
IT-Zone
7 µg/m³
27.6 °C
75 %
0 PPM.
07/10/2022
09:30:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.4 °C
66 %
0 PPM.
07/10/2022
09:30:44 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.2 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
09:26:01 น.
IT-Zone
8 µg/m³
27.6 °C
75 %
0 PPM.
07/10/2022
09:26:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.3 °C
66 %
0 PPM.