ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 13:44:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
13:43:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:40:09 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30 °C
69 %
0 PPM.
02/10/2022
13:38:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:35:17 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.7 °C
70 %
0 PPM.
02/10/2022
13:33:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.