ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 12:43:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
12:42:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.3 °C
58 %
0 PPM.
26/09/2022
12:42:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
12:38:20 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30 °C
56 %
0 PPM.
26/09/2022
12:37:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
12:33:26 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30 °C
57 %
0 PPM.