ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 11:19:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
11:17:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
11:15:04 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
11:12:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
11:10:13 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
11:07:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
60 %
0 PPM.