ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2023 เวลา 05:10:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 104.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 106.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 136.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 136.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2023
05:10:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
32 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
05:06:44 น.
IT-Zone
37 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
05:06:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
35 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
05:06:40 น.
งานซ่อมฯ
38 µg/m³
30.9 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
05:06:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
50 µg/m³
32.2 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
05:05:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
05:01:52 น.
IT-Zone
38 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
05:01:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
39 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
05:01:48 น.
งานซ่อมฯ
39 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
05:01:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
50 µg/m³
32.2 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
05:00:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
32.9 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
04:57:01 น.
IT-Zone
36 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
04:56:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
40 µg/m³
29.7 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2023
04:56:56 น.
งานซ่อมฯ
39 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
04:56:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
49 µg/m³
32.2 °C
66 %
0 PPM.