ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 18:59:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
18:58:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.2 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
18:57:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
51 %
0 PPM.
29/09/2022
18:57:34 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
18:53:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.4 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2022
18:52:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.