ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 10:42:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
10:42:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
32.9 °C
64 %
0 PPM.
16/06/2024
10:41:55 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
10:41:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
35.1 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
10:41:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28.3 °C
75 %
420 PPM.
16/06/2024
10:39:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
32.3 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
10:39:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
32.1 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
10:37:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
32.9 °C
64 %
0 PPM.
16/06/2024
10:37:02 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
10:36:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
35.1 °C
54 %
0 PPM.
16/06/2024
10:36:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
28.3 °C
75 %
422 PPM.
16/06/2024
10:35:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
32.1 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
10:35:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
32.3 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
10:32:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
32.9 °C
64 %
0 PPM.
16/06/2024
10:32:10 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.4 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
10:32:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
35.1 °C
53 %
0 PPM.