ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 10:09:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
10:08:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2022
10:05:12 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
10:04:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2022
10:00:21 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
09:59:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.