ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 17:04:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
17:03:59 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
17:02:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
17:01:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
59 %
0 PPM.
30/09/2022
16:59:08 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
16:57:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.9 °C
62 %
0 PPM.