ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/09/2023 เวลา 20:46:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/09/2023
20:46:02 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
22/09/2023
20:43:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.1 °C
49 %
0 PPM.
22/09/2023
20:42:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
30.6 °C
70 %
0 PPM.
22/09/2023
20:42:40 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.6 °C
60 %
0 PPM.
22/09/2023
20:42:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
22/09/2023
20:41:11 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
22/09/2023
20:38:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
29 °C
49 %
0 PPM.
22/09/2023
20:38:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
30.5 °C
70 %
0 PPM.
22/09/2023
20:37:49 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.5 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
20:37:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
22/09/2023
20:36:19 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
22/09/2023
20:33:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29 °C
49 %
0 PPM.
22/09/2023
20:33:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.6 °C
70 %
0 PPM.
22/09/2023
20:32:57 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.5 °C
59 %
0 PPM.
22/09/2023
20:32:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.7 °C
57 %
0 PPM.