ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 22:35:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
22:32:44 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30.3 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2023
22:32:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
29.4 °C
69 %
0 PPM.
01/10/2023
22:32:32 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
22:32:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
22:31:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
22:27:52 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2023
22:27:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
29.4 °C
69 %
0 PPM.
01/10/2023
22:27:40 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
22:27:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
22:26:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
22:23:00 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.3 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2023
22:22:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
29.4 °C
70 %
0 PPM.
01/10/2023
22:22:47 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
22:22:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
32.2 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
22:21:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.