ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2023 เวลา 17:28:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2023
17:28:08 น.
สำนักงานเลขานุการ
23 µg/m³
27.6 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2023
17:27:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
31.2 °C
69 %
0 PPM.
02/10/2023
17:26:57 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
28.8 °C
48 %
0 PPM.
02/10/2023
17:26:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
18 µg/m³
28.9 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2023
17:26:17 น.
IT-Zone
14 µg/m³
28.9 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2023
17:24:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
27.6 °C
44 %
0 PPM.
02/10/2023
17:23:12 น.
สำนักงานเลขานุการ
18 µg/m³
27.5 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2023
17:22:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.2 °C
70 %
0 PPM.
02/10/2023
17:22:05 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
28.8 °C
48 %
0 PPM.
02/10/2023
17:21:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
20 µg/m³
28.9 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2023
17:21:25 น.
IT-Zone
16 µg/m³
28.8 °C
59 %
0 PPM.
02/10/2023
17:19:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
27.7 °C
43 %
0 PPM.
02/10/2023
17:18:20 น.
สำนักงานเลขานุการ
18 µg/m³
27.4 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2023
17:17:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.2 °C
69 %
0 PPM.
02/10/2023
17:17:13 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.