ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 18:03:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
18:03:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.5 °C
56 %
0 PPM.
03/10/2022
18:01:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
57 %
0 PPM.
03/10/2022
18:00:51 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
17:58:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
56 %
0 PPM.
03/10/2022
17:56:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
54 %
0 PPM.