ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 17:24:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
17:24:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
28.6 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
17:24:03 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2023
17:21:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
23 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
17:20:51 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.7 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2023
17:20:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
31.9 °C
68 %
0 PPM.
29/09/2023
17:19:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
28.7 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
17:19:11 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
17:16:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
20 µg/m³
28.7 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2023
17:15:59 น.
IT-Zone
14 µg/m³
29.7 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2023
17:15:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
31.9 °C
68 %
0 PPM.
29/09/2023
17:14:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
28.7 °C
42 %
0 PPM.
29/09/2023
17:14:19 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
29 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
17:12:00 น.
สำนักงานเลขานุการ
19 µg/m³
27 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
17:11:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
18 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
17:11:07 น.
IT-Zone
14 µg/m³
29.6 °C
62 %
0 PPM.