ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 18:24:39 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
18:23:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
18:23:34 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
18:19:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
18:18:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
18:18:43 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31 °C
64 %
0 PPM.