ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 15:00:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
14:58:58 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.5 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
14:56:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.
04/10/2022
14:54:07 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.6 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
14:51:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
04/10/2022
14:49:15 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
61 %
0 PPM.