ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 17:23:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
17:23:25 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
17:21:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
17:20:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
17:18:33 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
17:17:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.