ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 07:20:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
07:17:45 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
07:16:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
07:12:54 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.3 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
07:11:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
07:08:03 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.