ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 06:13:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
06:13:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:12:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:12:28 น.
สำนักงานเลขานุการ
3 µg/m³
27.4 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2023
06:12:08 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.3 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2023
06:10:31 น.
IT-Zone
9 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:10:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:08:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:07:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:07:16 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.3 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2023
06:05:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:05:39 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:03:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:03:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:02:23 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.3 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2023
06:00:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.