ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 11:23:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
11:23:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.2 °C
54 %
0 PPM.
01/10/2022
11:21:51 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
11:18:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.2 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2022
11:16:59 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
11:13:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.1 °C
57 %
0 PPM.