ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/07/2024 เวลา 01:22:18 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/07/2024
01:22:11 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.3 °C
60 %
0 PPM.
16/07/2024
01:22:10 น.
IT-Zone
11 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
16/07/2024
01:22:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
16/07/2024
01:20:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
16/07/2024
01:20:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
16/07/2024
01:19:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
16/07/2024
01:17:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
25.9 °C
65 %
459 PPM.
16/07/2024
01:17:19 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
60 %
0 PPM.
16/07/2024
01:17:18 น.
IT-Zone
9 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
16/07/2024
01:17:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
16/07/2024
01:15:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
16/07/2024
01:15:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
16/07/2024
01:14:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
16/07/2024
01:12:27 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
60 %
0 PPM.
16/07/2024
01:12:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.