ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 07:03:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
07:02:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
28/09/2022
07:00:31 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
06:57:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
28/09/2022
06:55:39 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
06:52:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.