ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 19:12:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
19:11:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
19:09:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
55 %
0 PPM.
03/10/2022
19:08:52 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
19:06:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.1 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
19:04:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
50 %
0 PPM.