ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/09/2023 เวลา 10:54:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/09/2023
10:54:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
29.2 °C
46 %
0 PPM.
24/09/2023
10:53:45 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
24/09/2023
10:53:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
24/09/2023
10:52:46 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
10:50:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
10:49:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.4 °C
47 %
0 PPM.
24/09/2023
10:48:53 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
10:48:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
10:47:54 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
10:45:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
10:44:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
29.7 °C
47 %
0 PPM.
24/09/2023
10:44:00 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
10:43:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
24/09/2023
10:43:02 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.7 °C
61 %
0 PPM.
24/09/2023
10:40:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.6 °C
72 %
0 PPM.