ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 09:52:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
09:50:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.4 °C
58 %
0 PPM.
07/10/2022
09:50:17 น.
IT-Zone
5 µg/m³
27.2 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
09:50:09 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.9 °C
59 %
0 PPM.
07/10/2022
09:45:26 น.
IT-Zone
4 µg/m³
27.4 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
09:45:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.5 °C
63 %
0 PPM.