ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 05:57:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
05:55:12 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
05:54:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
05:50:21 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
05:49:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
05:45:30 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.