ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 04:01:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
03:58:38 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
03:57:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
03:53:46 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
03:52:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
03:48:55 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.