ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 23:19:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
23:16:31 น.
IT-Zone
27 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
01/10/2023
23:16:23 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
23:16:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
29.4 °C
69 %
0 PPM.
01/10/2023
23:15:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
25 µg/m³
32.2 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
23:14:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
23:11:39 น.
IT-Zone
19 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
01/10/2023
23:11:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
19 µg/m³
29.4 °C
70 %
0 PPM.
01/10/2023
23:11:31 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
23:11:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
32.2 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
23:10:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
23:06:47 น.
IT-Zone
17 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
01/10/2023
23:06:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
29.4 °C
70 %
0 PPM.
01/10/2023
23:06:37 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
23:06:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
28 µg/m³
32.2 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
23:05:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
32.5 °C
46 %
0 PPM.