ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 08:27:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
08:26:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
08:23:12 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
08:22:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
25/09/2022
08:18:21 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
31.2 °C
65 %
0 PPM.
25/09/2022
08:17:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.