ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 15:14:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
15:13:12 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
15:12:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
28.1 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
15:09:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
27/09/2022
15:08:21 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.6 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
15:07:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
27.9 °C
64 %
0 PPM.