ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 11:36:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
11:36:53 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.1 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
11:36:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
11:35:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
11:32:01 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
11:31:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.