ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 19:31:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
19:30:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2022
19:27:44 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
19:25:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2022
19:22:53 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
19:20:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
58 %
0 PPM.