ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 10/12/2023 เวลา 08:17:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
10/12/2023
08:16:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
29.8 °C
75 %
0 PPM.
10/12/2023
08:15:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
31 °C
56 %
0 PPM.
10/12/2023
08:15:35 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
15 µg/m³
27.9 °C
77 %
415 PPM.
10/12/2023
08:14:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
26.4 °C
67 %
544 PPM.
10/12/2023
08:14:16 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
08:13:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
29.8 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
08:13:29 น.
IT-Zone
11 µg/m³
28.9 °C
70 %
0 PPM.
10/12/2023
08:11:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
29.8 °C
75 %
0 PPM.
10/12/2023
08:10:55 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
31 °C
56 %
0 PPM.
10/12/2023
08:10:33 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
15 µg/m³
27.8 °C
79 %
416 PPM.
10/12/2023
08:09:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
26.4 °C
67 %
545 PPM.
10/12/2023
08:09:24 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
08:09:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.8 °C
68 %
0 PPM.
10/12/2023
08:08:36 น.
IT-Zone
9 µg/m³
28.9 °C
70 %
0 PPM.
10/12/2023
08:06:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
29.8 °C
75 %
0 PPM.