ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 08:03:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
08:01:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
08:01:20 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
04/10/2022
07:56:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
07:56:29 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
04/10/2022
07:51:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.