ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 14:09:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
14:07:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.5 °C
58 %
0 PPM.
02/10/2022
14:04:26 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
14:02:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.4 °C
58 %
0 PPM.
02/10/2022
13:59:34 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
13:57:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.4 °C
57 %
0 PPM.