ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 11:51:27 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
11:49:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
11:47:05 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
28/09/2022
11:44:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
11:42:14 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
28/09/2022
11:39:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.