ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:40:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:39:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.1 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
12:39:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
12:36:10 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.6 °C
65 %
0 PPM.
05/10/2022
12:35:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29 °C
68 %
0 PPM.
05/10/2022
12:34:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.4 °C
59 %
0 PPM.