ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/09/2023 เวลา 20:14:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/09/2023
20:14:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.3 °C
46 %
0 PPM.
21/09/2023
20:13:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.7 °C
57 %
0 PPM.
21/09/2023
20:13:37 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
21/09/2023
20:12:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
20:10:58 น.
สำนักงานเลขานุการ
13 µg/m³
26.1 °C
52 %
0 PPM.
21/09/2023
20:10:36 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29.1 °C
61 %
0 PPM.
21/09/2023
20:09:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.2 °C
46 %
0 PPM.
21/09/2023
20:08:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
57 %
0 PPM.
21/09/2023
20:08:45 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.3 °C
55 %
0 PPM.
21/09/2023
20:07:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
20:06:03 น.
สำนักงานเลขานุการ
9 µg/m³
25.7 °C
52 %
0 PPM.
21/09/2023
20:05:44 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29 °C
62 %
0 PPM.
21/09/2023
20:04:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.1 °C
46 %
0 PPM.
21/09/2023
20:03:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.5 °C
57 %
0 PPM.
21/09/2023
20:03:54 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.2 °C
54 %
0 PPM.