ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/09/2023 เวลา 10:23:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/09/2023
10:20:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
10:20:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.8 °C
49 %
0 PPM.
23/09/2023
10:19:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.1 °C
55 %
0 PPM.
23/09/2023
10:19:49 น.
IT-Zone
0 µg/m³
29.3 °C
68 %
0 PPM.
23/09/2023
10:18:21 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2023
10:15:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
10:15:26 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.8 °C
49 %
0 PPM.
23/09/2023
10:14:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.5 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2023
10:14:57 น.
IT-Zone
0 µg/m³
29.2 °C
70 %
0 PPM.
23/09/2023
10:13:30 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2023
10:10:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
10:10:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.8 °C
49 %
0 PPM.
23/09/2023
10:10:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.8 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
10:10:05 น.
IT-Zone
1 µg/m³
29.2 °C
70 %
0 PPM.
23/09/2023
10:08:38 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.