ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 11:38:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
11:37:23 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
28/09/2022
11:34:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
11:32:31 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.7 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
11:29:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
28/09/2022
11:27:40 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.7 °C
65 %
0 PPM.