ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 07:59:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
07:58:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
07:55:54 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
07:53:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
07:51:03 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
07:48:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.