ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 07:29:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
07:28:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2023
07:28:22 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.5 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
07:26:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.4 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
07:25:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
07:25:07 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
07:23:31 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.5 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
07:23:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2023
07:21:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
07:20:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
07:20:14 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
07:18:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2023
07:18:38 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.5 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
07:16:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
07:16:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
07:15:22 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.3 °C
62 %
0 PPM.