ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 10:53:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
10:52:40 น.
IT-Zone
3 µg/m³
28.7 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2023
10:52:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2023
10:50:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
31 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
10:50:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
10:49:32 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
27.5 °C
48 %
0 PPM.
04/10/2023
10:47:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2023
10:47:48 น.
IT-Zone
3 µg/m³
28.7 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2023
10:46:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
31 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
10:45:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
10:45:10 น.
สำนักงานเลขานุการ
0 µg/m³
26.8 °C
53 %
0 PPM.
04/10/2023
10:44:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
27.6 °C
49 %
0 PPM.
04/10/2023
10:42:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2023
10:42:56 น.
IT-Zone
3 µg/m³
28.7 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2023
10:41:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
31 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
10:40:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.3 °C
67 %
0 PPM.