ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 11:35:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
11:33:39 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.
30/09/2022
11:33:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
11:30:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
11:28:48 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30 °C
65 %
0 PPM.
30/09/2022
11:28:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
60 %
0 PPM.